Menu

Oversigt

Hjemmesideguide
Tilbage til oversigten.
Prøv gratis
Opret hjemmeside og prøv gratis i 30 dage.
Navigation
Skab brugervenlighed med en god navigation.
Opret side
Se, hvordan du opretter en side i menuen.
Slet side
Se, hvordan du sletter en side i menuen.
Ændre rækkefølgen
Se, hvordan du ændrer en sides placering.
Skift sidedata
Se, hvordan du ændrer data for en side.
Design af menu
Skift farver, opsætning osv.
Eksternt link
Link i stedet til andre sider, f.eks. dine sociale medier.
Sprog
Udvid din menu med flere sprog.

Du har garanteret masser af information, som du gerne vil dele med dine brugere, og det er vigtigt, at du får struktureret dit indhold på en måde, så det er nemt for brugerne af finde lige netop den information, som de søger. Det er derfor vigtigt, at du får lavet en rigtig god menu, så dine brugere nemt kan navigere rundt på din hjemmeside. Det er i denne sammenhæng lige vigtigt at have for øje, at det faktisk er de færreste brugere, som kommer ind via forsiden, men oftest via en underside som et resultat af deres søgning i Google. Så når du opretter din menu skal du huske, at uanset hvor man er på din hjemmeside, skal det være logisk og nemt at komme videre.

Du kan oprette hoved- og undersider, hvilket gør det muligt at opbygge en forholdsvis stor hjemmeside, evt. med webshop, uden at miste overblikket. Hovedsiderne er de primære sider til enten indhold eller overblik over de enkelte undersider, og vises på alle dine sider øverst i den faste top. Undersiderne vises kun, når brugeren holder musen henover den side i menuen, som de er oprettet som en underside til. Så jo længere nede i menuens hierarki en underside befinder sig, jo sværere bliver den for brugerne at finde.

Antallet af hovedsider er oftest begrænset i den forstand, at hvis du opretter for mange hovedsider, vil du få en dårlig visning på en PC og tablet (hvis du vælger PC visning på tablets), da din menu så bliver for bred i forhold til den plads, som der er til menuen i den faste top. Hvis du gerne vil have lidt flere hovedsider, kan du i stedet for visning af menuen ude til højre indstille den til visning under din overskrift, hvilket giver større bredde til visning af menupunkterne. Alternativt kan du også vælge at have mobil menuen på din PC visning, hvilket gør, at du reelt har ubegrænset mulighed for hovedsider uden at det går udover designet. Da langt over halvdelen af alle visninger i dag foregår på mobile enheder, er der faktisk ved at ske et skifte i retnings af ensartet visning, så uanset om man ser en hjemmeside på en PC eller mobil, er det altid den mobile menu, som vises.

Det forholder sig anderledes i forhold til navigation på mobile enheder, hvor menuen på mobiltelefoner altid vises som en “hamburgermenu” oppe i højre hjørne, mens du selv bestemmer for tablets, om der skal vises menuen for enten PC eller mobil. Når en bruger klikker på menuen oppe i højre hjørne, vises hele menuen, hvorefter brugeren kan navigere til den side, som brugeren ønsker at se.

Opret side

Du opretter en side i menuen på følgende måde:

 1. Klik på “ Menu” øverst i menuen.
 2. Klik på “ Ny side”
 3. Du skal nu vælge placering af din nye side i menuen. Hvis du ønsker at oprette en ny hovedside, hvilket vil sige, at den altid vises i menuen, skal du klikke på til venstre for den side, som skal være lige over din nye side. Din nye side placeres derfor lige under denne side i menuen. Når du har klikket på skal du klikke på “ Ny hovedside”. Hvis du i stedet ønsker at oprette en underside, hvilket betyder, at siden kun vises i menuen, når brugeren holder musen over den side, som den er oprettet som en underside til, skal du klikke på til venstre for den side, som den nye side skal være en underside til. Når du har klikket på skal du klikke på “ Ny underside”.
 4. Indtast din sidetitel, som er den tekst, som kommer til at stå i menuen.
 5. Vælg, om du ønsker at tilføje et ikon eller flag foran sidetitlen, alternativt helt fjerne sidetitlen, så det kun er ikonet eller flaget, som vises i menuen. Dette kan være relevant, hvis du f.eks. ønsker at oprette sprogsider, eller linke eksternt til din Facebookside.
 6. Klik på “Opret side”

Din nye side er nu oprettet i menuen. Du kan herefter enten oprette flere sider, eller klikke på “ Sideredigering” for at vende tilbage til den side, som du sidst har oprettet i menuen.

Slet side

Hvis du ikke længere har brug for en side, kan du slette den på følgende måde:

 1. Klik på “ Menu” øverst i menuen.
 2. Klik på “ Slet side”
 3. Klik på til venstre for den side, som du ønsker at slette.
 4. Bekræft sletning ved at klikke på “OK”.

Der er visse sider, som du ikke kan slette direkte. Der skal altid være en forside på din hjemmeside, så din første side i menuen kan du derfor aldrig slette. Hvis du i stedet ønsker en helt ny side til at være din forside, og slette den nuværende, skal du i stedet oprette den nye forside, og derefter flytte den op i menuen, så den kommer til at stå først. Herefter kan du slette den gamle forside. Det er heller ikke muligt direkte at slette sider, som har undersider. Hvis du ønsker en side med alle dens undersider slettet, skal du derfor starte med at slette alle undersider eller flytte dem over under en anden side, hvorefter du kan slette den pågældende side.

Inden du sletter en side i menuen, er det vigtigt, at du lige sikrer dig, at du har valgt den rigtige side. Når en side slettes, slettes alt indholdet på siden også. Hvis du en dag kommer til at slette en vigtig side, hvor du får svært ved at genskabe den igen, kan du kontakte os inden for 30 dage fra den dag, hvor du sletter siden, og vi kan få genskabt siden for dig.

Ændre rækkefølgen

Når du opretter en ny side, kan du vælge, hvor i menustrukturen, den skal placeres, men du kan også senere ændre på denne menustruktur ved at flytte en side op i rækkefølgen, skift fra hovedside til underside, skift fra underside til hovedside eller flytte en underside over under en anden hovedside.

Hvis du blot ønsker at rykke en side op i rækkefølgende, skal du blot gøre følgende:

 1. Klik på “ Menu” øverst i menuen.
 2. Klik på “ Flyt side op”
 3. Klik på til venstre for den side, som du ønsker at flytte op i rækkefølgen.
 4. Ovenstående gentager du til den ønskede placering er nået.

Hvis du i stedet ønsker at ændre på en sides placering i menuen, skal du i stedet gøre følgende:

 1. Klik på “ Menu” øverst i menuen.
 2. Klik på “ Skift placering”
 3. Klik på til venstre for den side, som du ønsker at ændre placering for.
 4. Du skal nu placere siden i menuen på samme måde, som hvis du oprettede en ny side. Se under “Opret side” for nærmere beskrivelse.

Skift sidedata

Det er muligt at ændre i alle data for den enkelte side, hvilket du gør på følgende måde:

 1. Klik på “ Menu” øverst i menuen.
 2. Klik på “ Skift sidedata”
 3. Klik på til venstre for den side, som du ønsker at ændre sidedata for.
 4. Du får nu vist de indstillinger for siden, som du kan ændre på. Når du opretter en side, f.eks. en kontaktside, hvor du skriver titlen “Kontakt os”, er det altså “Kontakt os”, som kommer til at stå i menuen og under meta-title. Sidens URL-adresse kommer tilsvarende til at hedde https://www.ditvalg.dk/kontakt-os/, og det er denne URL-adresse, som søgemaskinerne indekserer. Hvis du så senere her under sidedata ønsker at ændre sidetitlen til f.eks. “Kontakt”, vil du skulle skrive dette under "Sidetitel" og under "Meta-title”, hvis du ønsker, at de skal være ens. Derudover skal du tage stilling til punktet “Skift URL?”. Hvis du her vælger “Ja”, vil den gamle URL-adresse https://www.ditvalg.dk/kontakt-os/ blive ændret til https://www.ditvalg.dk/kontakt/. Normalt vil det være en god ide, men vær meget varsom, hvis siden har stor værdi i Google, og ligger godt placeret på et eller flere søgeord. Hos Google er hele værdien nemlig koblet op på den gamle URL-adresse, og slettes denne pludselig uden redirect, vil du miste værdien, og besøgende til siden fra Google vil lande på en side, som ikke længere eksisterer. Google vil dog med tiden finde ud af, at der nu er en anden URL-adresse med tilsvarende indhold, og vil så tage denne nye URL-adresse med i deres indeks, men det er ikke sikkert, at alt den gamle værdi kommer med. Så ofte ændrer man blot sidetitlen uden at ændre URL-adressen. Hvis du gerne vil sætte en side passiv, så den ikke vises i menuen for dine brugere, men kun for dig under administration, skal du vælge “Nej” under “Vis i menu?”.
 5. Når du har ændret i sidedata, klikker du på “Gem”

Når du er færdig med at rette i sidedata, klikker du blot på “ Sideredigering” for at vende tilbage til den sideredigering.

Design af menu

Du har naturligvis mulighed for at ændre i menuens design, hvor du kan ændre følgende:

 • Farver Dette gør under ved at klikke på “ Menu” øverst i menuen, hvor du har forskellige farvevalg under fanen “ Farver”. Nogle af farvevalgene vedrører kun mobil, så husk at tjekke samtidig på din mobiltelefon.
 • Tekst Under fanen “ Tekst” kan du indstille menuens skrifttype og skriftstørrelse.
 • Afstand Under fanen “ Afstand” kan du ændre på afstanden mellem de forskellige menupunkter, og afstanden over + under menupunkterne.
 • Placering af menu Din menu er placeret i den faste top, hvor den kan være placeret 4 forskellige steder, og hvor placeringen ude til højre kan indstilles til både fuld visning eller mobil menu på en PC. Menuens placering indstiller du under “ Design” øverst i menuen, hvor du kan klikke flere gange på “ Menu” for at få vist de forskellige muligheder. Under punktet “ Mobil” kan du indstille, hvornår du ønsker den mobile menu vist. Når du har ændret dit design omkring menuen, skal du lige huske at gemme ved at klikke på “ Gem”.
 • Ikon Du har mulighed for at sætte et ikon foran din menutekst, eller blot have et ikon alene. Dette kan f.eks. være relevant, hvis du i din menu ønsker et direkte link til dine sociale medier. Indstilling af dette og valg af ikon sker under "Skift sidedata", se ovenfor.

Når du opretter en ny side, tilføjes denne nye side automatisk i menuen, og når brugeren klikker på menuteksten, kommer brugeren om på siden. Dette er standard, men der kan være situationer, hvor det kan være fordelagtigt i stedet at kunne linke direkte til en ekstern side. Det kan f.eks. tilfældet med links til dine sociale medier eller et link til en brancheorganisation. Ændringen til være et eksternt link sker under "Skift sidedata", se ovenfor. Her vælger du blot "Ja" under "Eksternt link?" og når du har gemt de nye indstillinger, kan du efterfølgende indtaste URL-adressen på den eksterne side under "URL på eksternt link".

Sprog

Vores enkle hjemmesidesystem er primært baseret på, at man kun har sin hjemmeside på 1 sprog, men ved at bruge undersider og muligheden for at kunne erstatte menuteksten med et flag, er det stadig muligt at lave de sprogsider, som man ønsker. Hvis man opretter mange undersider til et sprog, kan det dog være en stor fordel at lave mange interne links på de pågældende sider, så brugeren ikke hver gang skal op i menuen, holde musen hen over flaget og derefter vælge en underside.

Så hvis du f.eks. har oprettet dine sider i menuen med dit danske indhold, og gerne vil tilføje indholdet på engelsk, skal du derfor oprette en ny hovedside, som du f.eks. kalder "English" og blot vælger "Kun flag". Du kan efterfølgende under sidedata klikke på “ Skift flag” og vælge det engelske flag. Du kan nu indsætte dit engelske indhold på siden, og ønsker du en større menustruktur, kan du oprette undersider.

Denne fremgangsmåde kan du gentage for hvert sprog, som du ønsker oprettet.

e-hjemmeside.dk

e-hjemmeside.dk | v/ Jurition ApS | Fristruphøjvej 196, 8800 Viborg | info@e-hjemmeside.dk