E-mail

Oversigt

Hjemmesideguide
Tilbage til oversigten.
Prøv gratis
Opret hjemmeside og prøv gratis i 30 dage.
Selve e-mailadressen
Information omkring selve e-mailadressen.
Opret e-mailadresse(r)
Praktisk info omkring oprettelse af e-mailadresser.
Skift adgangskode
Få hjælp til at skifte adgangskode.
Slet e-mailadresse
Se, hvordan du sletter en e-mailadresse.
Tjek din e-mail
Se mulighederne for at kunne tjekke dine e-mails.
Opsætning i mailprogram
Find info til brug for opsætning af e-mailadresse i mailprogram.
Spam
Indstil dit spamfilter og undgå for mange spammails.
Autosvar
Guide til at sætte autosvar op.
Videresendelse
Få automatisk dine e-mails videresendt.
Sikker levering af mails
Se hvordan du bedst sikrer modtagelse af dine afsendte mails.
Praktisk info
Se maksimal antal modtagere pr. mail og vedhæftede filer.

Selve e-mailadressen

Du har mulighed for ubegrænsede antal e-mailadresser, hvor det er kendetegnende for dem alle, at du vælger, hvad der skal stå til venstre for @, mens det altid er domænenavnet, som står til højre. Så du kan f.eks. oprette hej@ditvalgtedomaene.dk, info@ditvalgtedomaene.dk, peter@ditvalgtedomaene.dk og så videre.

Det er muligt at oprette domæner med de danske specialtegn, mens det rent teknisk ikke er muligt med tilknyttede e-mailadresser, så dette skal du lige huske på, når du vælger domænenavn. Så hvis du gerne ville have ditvalgtedomæne.dk, vil vi i stedet anbefale dig at vælge ditvalgtedomaene.dk, så det giver mulighed for e-mailadresser.

Muligheden for at oprette e-mailadresser er valgfrit, og bruges ikke af alle, da mange blot bruger deres Gmail, hotmail eller anden e-mailadresse. Det skal dog tilføjes, at det sender et professionelt signal at have en e-mailadresse, som ender på det samme som ens domænenavn. Det har også en betydning i forhold til at sende mails via vores system, se mere under Spam.

Hvis du ønsker e-mailadresser i tilknytning til dit domæne, kan du efter domænebestilling bestille det under “ Konto” og “ E-mailadresser”.

Opret e-mailadresse(r)

Videoguide

Det er helt op til dig, hvor mange e-mailadresser du opretter, og alt omkring oprettelse sker i mailmanageren i systemet hos vores tekniske udbyder. Du opretter derfor en eller flere e-mailadresser på følgende måde:

 1. Gå ind på https://mailadmin.curanet.dk, hvor du logger ind med de oplysninger, som du har modtaget fra os pr. mail. Hvis du senere har brug for login, men har glemt adgangskoden, skal du lige kontakte os, og vi kan genfremsende mailen med adgangskoden.
 2. Klik på den grønne knap “ Opret ny mailkonto”
 3. I feltet “E-mail” skriver du det, som du ønsker, der skal stå til venstre for @. Så ønsker du at oprette hej@ditvalgtedomaene.dk, indtaster du “hej” i feltet. I feltet “Adgangskode” skriver den adgangskode, som du ønsker for den konkrete e-mailadresse. Husk, at adgangskoden skal indeholde minimum 3 forskellige kategorier af store bogstaver, små bogstaver, tal eller symboler. Adgangskoden er også kun til den enkelte e-mailadresse, og intet har med den adgangskode at gøre, som du har modtaget pr. mail fra os.
 4. Klik på “Opret konto"

Hvis du har flyttet dit domæne over til os fra en anden udbyder, og du hos dem havde en eller flere e-mailadresser, er det meget vigtigt, at du inden godkendelse af flytning hos DK Hostmaster har oprettet enslydende e-mailadresser i vores system. Hvis din e-mailadresse f.eks. hedder hej@ditvalgtedomaene.dk, skal du derfor kortvarigt have denne e-mailadresse både hos din gamle udbyder og hos os. Når du så har godkendt flytningen over til os, kan du inden for de næste 24 timer opleve, at nogle mails leveres hos din gamle udbyder, mens andre leveres hos os. Det er derfor vigtigt, at du tjekker begge i denne periode, og først ændrer din opsætning i dit mailprogram som f.eks. Outlook efter de 24 timer. I de første 24 timer kan du tjekke mails hos os på webmail. Hvis du kun bruger webmail hos din gamle udbyder, er der desværre ingen mulighed for direkte at få kopieret gamle mails over på din nye e-mailadresse hos os. Her vil du være nødsaget til at tage backup af alle gamle mails ved at hente dem ned på din computer i et mailprogram som f.eks. Outlook eller Apples eget mailprogram.

Skift adgangskode

Videoguide

Hvis du senere får brug for at ændre adgangskoden for den enkelte e-mailadresse, kan du gøre det på følgende måde:

 1. Gå ind på https://mailadmin.curanet.dk, hvor du logger ind med de oplysninger, som du har modtaget fra os pr. mail. Du logger altså ind med dit domænenavn, og ikke den konkrete e-mailadresse.
 2. Klik på blyant-ikonet ude til højre for den e-mailadresse, som du ønsker at ændre adgangskode på.
 3. Klik på “Skift” under “Adgangskode"
 4. Skriv og gentag din nye adgangskode.
 5. Adgangskoden er nu ændret.

Hvis du bruger webmail, kan du også gøre det direkte der. I stedet for blot at logge ind klikker du i stedet på fanen “Skift adgangskode”, hvor du så starter med at indtaste din e-mailadresse og nuværende adgangskode. Herefter skriver og gentager du den nye adgangskode og klikker på “Skift adgangskode”.

Hvis du bruger et mailprogram til at tjekke din mail, skal du efter ændring af adgangskode huske at ændre det i mailprogrammet, da du ellers ikke længere kan modtage og sende mails.

Vi har oplevet flere gange, at vores udbyder har været nødsaget til ændre password på en e-mailadresse, da e-mailadressen pludselig begyndte at blive brugt til masseudsendelse af spam. Det kan være, at en person har opsnappet adgangskoden, men oftest er det spamrobotter, som blot har “gættet” sig til koden ved at afprøve utallige varianter. Det er derfor vigtigt, at du vælger en adgangskode, som intet har med f.eks. dine børns eller kæledyrs navne at gøre, men udelukkende laver sikre password, som ikke nemt kan “afkodes”.

Slet e-mailadresse

Selvom du har ubegrænsede antal e-mailadresser, og derfor ikke behøver at slette e-mailadresser, som du ikke længere bruger, håber vi dog alligevel, at du lige vil bruge 2 minutter på at gøre det. Det er vigtigt for os, vores udbyder og miljøet, at det ikke er nødvendigt med ekstra ressourcekrævende servere til opbevaring af mails, som blot skulle være slettet.

Du sletter derfor en e-mailadresse ved at logge ind som beskrevet ovenfor under “Skift adgangskode”, hvor du så herefter blot klikker på skraldespands-ikonet ude til højre, og bekræfter sletningen.

Tjek din e-mail

Når du skal tjekke for nye mails, kan du gøre det enten ved at logge ind på vores webmail eller sætte det op i en af de mange mailprogrammer, som fungerer både på PC og mobile enheder. Den store forskel ligger i, hvordan du logger ind, og hvor du efterfølgende har din mail placeret, når du har set den.

Hvis du blot ønsker at tjekke din mail i din browser som f.eks. Google Chrome eller Safari, og dermed kan gøre det fra alle enheder, kan du med fordel bruge vores webmail. I din browser går du blot ind på https://www.onlinemail.io, hvor du indtaster din e-mailadresse og den adgangskode, som du valgte ved oprettelsen af e-mailadressen. Når du så er logget ind, kan du læse nye mails, sende en mail, og ellers organisere dine gamle mails i mapper. Alle dine mails vil derfor altid ligge på vores server, og vil altid være tilgængelig, når du logger ind via din browser.

I stedet for først at skulle åbne din browser og logge ind, kan du i stedet vælge at sætte din e-mailadresse op i et af de utallige post- / mailprogrammer som f.eks. Outlook eller Apples eget mailprogram. Her kan du så f.eks. få mailprogrammet til automatisk at tjekke for nye mails, og give dig mulighed for at sætte flere e-mailadresser op i samme mailprogram. Mange vil gerne have mulighed for at kunne tjekke mails på både PC og mobile enheder, så hvis du sætter din e-mailadresse op i flere mailprogrammer, vil vi anbefale dig at lave en IMAP opsætning, hvilket giver dig en bedre synkronisering end en POP3 opsætning. Der er mange fordele ved at bruge et mailprogram til tjek af dine mails, mens rummer også den ulempe, at man selv lige teknisk skal kunne sætte det op i mailprogrammet. Det kan godt drille lidt, da opsætningen kan have små forskelligheder alt efter enhed og program, og glemmer man f.eks. blot at markere et flueben, fejler opsætningen, og det er ikke altid, at man lige konkret får fortalt, hvor det gik galt. Husk, at hvis noget går galt med dit mailprogram, kan du altid indtil du har fundet ud af, hvad der er galt, bruge webmail.

Opsætning i mailprogram

Der findes mange forskellige mailprogrammer, og alt efter enhed og producent kan der være mindre forskelle, men generelt har alle mailprogrammer brug for de samme generelle oplysninger.

Manuel eller automatisk opsætning

Det er vores anbefaling altid at vælge den manuelle opsætning, da du her kommer omkring alle indstillinger, og dermed bedre kan tjekke, at alle oplysninger nu også er korrekte. Det kræver f.eks. blot ét forkert flueben, og din opsætning vil ikke fungere.

Vælg mellem POP3 eller IMAP

Vi anbefaler som udgangspunkt altid at lave en IMAP opsætning, da det er den mest fleksible løsning, og giver dig mulighed for at tjekke dine mails på flere enheder, f.eks. både på din PC og mobiltelefon. Da dine mails ikke slettes på serveren, kan du også altid fra en hvilken som helst computer logge ind på din webmail, og på denne måde have adgang til alle dine mails.

Den ældre POP3 løsning anbefaler vi derfor kun at bruge, hvis dit behov er at hente mails ned lokalt til din computer, og dermed ikke tjekke dem på andre enheder. Husk her altid at foretage backup af din computer, da dine mails kun ligger lokalt på computeren.

E-mailadresse og password

Dine brugeroplysninger er altid din konkrete e-mailadresse og det password, som du valgte ved oprettelsen af e-mailadressen. Her skal du være opmærksom på ikke at skrive det generelle password, som du har fået tilsendt fra os, da det kun skal bruges ved login på mailmanageren.

Hvis du gerne vil tjekke, om du nu har husket korrekt i forhold til password, kan du altid lige logge ind på webmail, hvor du netop bruger de samme oplysninger.

Serveroplysninger

Når du skal indtaste oplysninger omkring server, skal du skelne mellem ind- og udgående server. Oplysningerne under indgående server bruges til at hente mails, mens oplysningerne under udgående server bruges til at sende mails. Hvis du oplever fejl i din opsætning, er det derfor vigtigt at have fokus på, om det er en generel fejl, eller kun relateret til enten at modtage eller sende mails.

Indgående server

Indgående server skal du altid angive til mail.onlinemail.io

Portnummeret er 143 ved IMAP, og 110 ved POP3.

Den indgående server kræver altid godkendelse og er ukrypteret.

Hvis du gerne vil have en krypteret opsætning, skal du i stedet vælge port 993 ved IMAP og 995 ved POP3. Krypteringen skal du angive til SSL. Hvis du oplever fejl i forbindelse med en krypteret opsætning, kan det være din firewall eller antivirus, som giver problemer. Hvis du ikke lige helt har styr på dette, skal du i stedet holde dig til den ukrypterede opsætning.

Udgående server

Udgående server skal du altid angive til asmtp.onlinemail.io, og portnummeret er 587. Dette er ens for IMAP og POP3.

Den udgående server kræver altid godkendelse (SMTP). Denne indstilling er ret ofte skyld i fejl, så vær særlig obs på at tjekke, om den er korrekt indstillet.

Hvis du ønsker kryptering, skal du vælge TLS. Kryptering er dog ikke muligt på ældre computere, eller ved brug af ældre mailprogrammer, så oplever du fejl i opsætningen, så prøv at fjerne kryptering.

Øvrige indstillinger

I de enkelte mailprogrammer kan du lave forskellige opsætninger, hvor det er især vigtigt at tage stilling, hvad der skal ske med en mail, når du har hentet den ned til dit mailprogram. Du kan her angive, om mailen straks skal slettes på serveren, så den nu kun ligger lokalt på den enhed, hvor dit mailprogram er installeret, slettes på serveren efter x-antal dage eller blot hente en kopi ned, så mailen aldrig slettes på serveren. Da du har ubegrænset plads, kan det være en fordel at gemme en kopi på serveren, men det kan samtidig give dig en masse gamle mails, så brug engang imellem lige 2 minutter på at rydde op på webmail.

Spam

Spammails har været der i rigtig mange år, og intet tyder på, at det ikke vil fortsætte, men du kan begrænse antallet af spammails ved at have et aktivt spamfilter. Hvor aktivt det skal være, er helt op til dig, men det er vigtigt at huske på, at jo mere aktivt du filtrerer, jo større er risikoen for også for fejlfiltreringer, så en ikke-spammail vurderes som spam, og du derfor aldrig ser denne mail. Vores anbefaling er derfor at starte forsigtigt ud, og så ellers stramme mere og mere, hvis du får alt for mange spammails.

I vores mailmanager indstiller du spam på følgende måde:

 1. Log ind på mailmanageren
 2. Klik på redigeringsblyanten til højre for den e-mailadresse, som du ønsker at justere spamfilteret for
 3. Klik på “Antivirus & Antispam” i menuen øverst
 4. Foretag justeringer i de forskellige muligheder
 5. Klik på “Gem filterindstillinger"

Du har også mulighed for at oprette mere konkrete regler, hvilket giver dig mulighed for enten at acceptere alt fra en bestemt e-mailadresse, eller modsat blokere alt. Dette gør du i menuen øverst under punktet “Blacklist & whitelist”. Hvis du vil være sikker på at få information fra os, f.eks. omkring udløb eller nye ordrer i webshoppen, skal du lige gå ind og oprette en regel, hvor du skriver “e-hjemmeside.dk” i feltet “Opsæt ny regel”, og så vælger “Godkend al mail” til højre. Klik derefter på “Opret regel”.

Autosvar

Videoguide

Hvis du ønsker, at der altid sendes en automatisk mail tilbage til afsenderen, f.eks. autosvar om svartider eller ferie, kan du udforme denne mail i enten mailmanageren eller på webmail. Hvis du ønsker at gøre det i mailmanageren, skal du blot følge pkt. 1 - 2 under “Spam”, og derefter klikke på “Autosvar” i menuen øverst. Her aktiverer du autosvar, hvorefter du kan angive, om det skal det være tidsbestemt, og ellers skrive dit autosvar. Du kan også gøre det på webmail, hvor du så lige først vælger fanen “Opsæt autosvar”, hvorefter du logger ind.

Videresendelse

Videoguide

Det kan være, at I er flere, som gerne vil have besked ved nye e-mails, hvilket kan sættes op ved at videresende indkomne mails. Denne mulighed findes i mailmanageren:

 1. Log ind på mailmanageren
 2. Klik på redigeringsblyanten til højre for den e-mailadresse, som du ønsker videresendelse for
 3. Klik på “Videresendelse” i menuen øverst
 4. Indtast den mail, som der skal videresendes til, og klik derefter på “Opret videresendelse"

Hvis du senere ønsker at slette en videresendelse, skal du blot klikke på skraldespands-ikonet ude til højre for den mailadresse, som der ikke længere skal videresendes til.

Sikker levering af mails

Spammails har altid været et problem, og er det stadig i stor grad, hvorfor der generelt gøres rigtig meget for at lave alle mulige tiltag for at kunne sortere mails fra automatisk, så du ikke bliver forstyrret af disse spammails. Du kan i vores system justere dit spamfilter, så du selv har indflydelse på, hvor hårdt du ønsker automatisk at frasortere mails som spam. Tilsvarende gør modtagerne af dine mails, så det er vigtigt, at du altid sender mails ud på den mest sikre måde, hvor der er 3 faktorer, som du skal være opmærksom på:

Indholdet af mailen

Spammails er ofte ens i indholdet, så modtager f.eks. Gmail mange enslydende mails, vil de meget hurtigt blive anset for spam. De kigger derfor meget på indholdet, hvilket også er grunden til, at mange nyhedsbreve osv. ofte ender i "promotions" eller "spamfolder" i stedet for direkte i modtagerens indbakke. Da de fleste af ens mails er sendt til en bestemt modtager og med et "unikt" indhold, er det derfor også meget sjældent, at mails som disse bliver anset som spam. Husk blot altid at skrive et godt emne og ikke lade din mail være stort set uden indhold, f.eks. blot et link, hvis man går ud fra, at modtageren godt ved, hvad det drejer sig om.

Hvordan sendes mailen

Hvis du sender din mail fra et mailprogram som f.eks. Outlook eller vores webmail, og mailen har et unikt indhold, er der normalt aldrig problemer i forhold til spam. Der kan opstå problemer, hvis du har oprettet en masse kontakter i dit mailprogram, og derfor på meget kort tid sender ens enslydende mail til dem alle. Derfor er der nogle begrænsninger i antal modtagere pr. mail, som du kan læse mere om nedenfor under "Praktisk info".

Det kan også blive en udfordring, hvis andre på dine vegne sender mails fra deres servere, hvilket kan være aktuelt med en ekstern udbyder af nyhedsbrev eller regnskabsprogram. Her vil mailen blive sendt fra en mailserver, som domænet ikke er tilknyttet. Da spammails netop også udsendes på denne måde, er det noget, som man skal være særlig opmærksom på. Det kan i disse tilfælde være nødvendigt at oprette eller ændre en eksisterende SPF record, se nedenfor.

Den tekniske opsætning af DNS

Rent teknisk er der flere DNS records, som man kan oprette for at sikre sig en mere sikker levering af sine mails, og de fleste af disse records har vi lavet på din opsætning. Der er dog en vigtig record, SPF, som ikke er sat op som standard. Den anbefales klart at have denne record oprettet, da den autoriserer dit domæne til at sende mails, men har i udgangspunktet den begrænsning, at man så kun kan sende mails direkte gennem vores mailservere. Det betyder så, at du kun kan bruge webmail eller dine mailprogrammer, mens der spærres for brug af din mail hos eksterne udbydere, som f.eks. kunne være et regnskabsprogram eller nyhedsbrev. Visse udbydere, f.eks. MailChimp, kan tilføjes dit SPF, så det fortsat kan lade sig gøre.

Så I forhold til, om det vil være en god ide for dig at få oprettet denne SPF record, skal du ind og se på, hvor du bruger din mail. Hvis du ikke bruger din mail hos eksterne udbydere, vil vi klart anbefale dig at få SPF recorden oprettet, og bruger du den hos eksterne udbydere, skal du lige kontakte dem for at høre dem, hvad der kan gøres.

Du får SPF recorden oprettet ved blot at kontakte os gennem supporten, når du er logget ind.

Praktisk info

Du kan oprette ubegrænsede antal e-mailadresser, og du har ubegrænset plads.

I forhold til vedhæftede filer og afsendelse af mails er der enkelte begrænsninger, som dog meget få kunder kommer i nærheden af.

Spam er et kendt og udbredt problem, hvilket er grunden til, at der er enkelte begrænsninger i forhold til at sende mange mails på kort tid. Generelt kan du sende op til 30 mails i minuttet, som samlet må have op til 60 modtagere. Du kan dog vælge blot at sende 1 mail pr. minut, hvor du så kan have op til 100 modtagere. Det er derfor normalt kun et problem, hvis du har oprettet en eller flere grupper i et mailprogram.

Hvis du har brug for at kunne modtage større filer, skal du her være opmærksom på, at de maksimalt må være på 100 MB. Der er ingen begrænsning på at sende større filer, men husk, at modtageren måske også har en begrænsning på modtagelse. Generelt er mail ikke det bedste til udveksling af større filer, hvor det i stedet kan være oplagt at kigge på løsningen fra Dropbox, hvor man kan lave filanmodninger. Den gratis løsning fra Dropbox er 2 GB lagerplads, hvilket kan dække behovet for de fleste - husk selvfølgelig efter hver filanmodning af downloade filerne og efterfølgende slette dem på Dropbox, da pladsen ellers hurtigt fyldes op.

e-hjemmeside.dk

e-hjemmeside.dk | v/ Jurition ApS | Fristruphøjvej 196, 8800 Viborg | info@e-hjemmeside.dk