Ellisk Filatelistisk Interessekontor (EFI)

Ellisk Filatelistisk Interessekontor er et servicekontor under statsinstitutionen Generalpostdirectoratet i Kongeriget Elleore.

 

Generalpostdirectoratet varetager Elleores frimærke- og julemærkeproduktion, og er således, sammen med Rigets pengevæsen (Elleores Rigsbanque, ENI), en vigtig del af opretholdelsen af Rigets eksistens. Gennem breve, julekort og via filatelister og numismatikere opretholdes og udbygges omverdenens bevidsthed om Elleore, men også vor egen. For gennem frimærker og sedler kan vi fortælle vor historie – og andre kan opleve ”Et Rige uden Lige”.

 

EFI varetager alle frimærkeudgivelser fra Generalpostdirectoratet og står for salg af Rigets frimærker og julemærker. Generalpostdirectoratet udgiver hvert år mindst 1 julemærkeark, hvilket sker i november måned, og gerne 1 eller flere frimærkeark løbende gennem året, når historiske elle-begivenheder markeres.

 

Ønskes yderligere information om vores frimærker og julemærker, ønskes abonnement til- eller afmeldt eller ønskes spørgsmål om ellisk filateli besvaret, så kontakt EFI via efi @ elleore.dk.

 

EFIs Postkontor:

Generalpostdirectrice Lehnsbaronesse d’Asmus til Orstømmen

c/o Johanne Asmussen

Tagesmindevej 1, DK-2820 Gentofte

I anledning af Elleores Regenters 11 års regeringsjubilæum har Ellisk Filatelistisk Interessekontor udgivet et frimærkeark for at markere det ellisk runde og flotte jubilæum.

 

Arket rummer i alt 16 mærker i to variationer og med i alt 6 forskellige værdier (0,07 - 0,11 – 0,17 – 0,21 – 0,34 – 0,51 – 0,70 – 0,87 Leo d’Or).

Mærke nr. 4 og nr. 13 er en variation af de andre 14 mærker.

 

Frimærkearket blev officielt udgivet lørdag den 29. marts 2014 ved afholdelsen af årets Hofbal på Kildegård Slot

© 2014 Copyright. All rights reserved: www@elleore.dk

Elleores Hjemmeside